CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

 

 

 

Các chủ điểm

 1. Chia thì
 2. Từ loại: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, trạng từ,
 3. Mạo từ
 4. Giới từ
 5. Cụm động từ
 6. Câu trực tiếp, gián tiếp
 7. Câu chủ động, bị động
 8. Liên từ
 9. Sự hòa hợp giữa S và V
 10. Modal verb – modal perfect
 11. Câu điều kiện – câu wish và if only
 12. Danh động từ và động từ nguyên mẫu
 13. So sánh của tính từ và trạng từ
 14. Mệnh đề quan hệ – Rút gọn của mệnh đề quan hệ
 15. Mệnh đề danh ngữ
 16. Mệnh đề Trạng ngữ: thời gian, nơi chốn, lý do, nguyên nhân, nhượng bộ…
 17. Cấu tạo từ và các tổ hợp từ
 18. Nhấn mạnh
 19. Các loại câu hỏi: câu hỏi yes/no, wh, tag questions (câu hỏi đuôi)
 20. Đảo ngữ
 21. Cụm từ
 22. Các cách diễn đạt về số lượng

CÁC DẠNG BÀI

 1. Dạng bài ngữ âm
 2. Dạng bài trắc nghiệm cấu trúc, từ vựng, ngữ pháp
 3. Dạng bài đọc hiểu
 4. Dạng bài điền từ
 5. Dạng bài sửa lỗi sai
 6. Dạng bài tìm câu cận nghĩa
 7. Dạng bài chức năng giao tiếp
  Trong đề thi đại học Tiếng Anh thì kinh nghiệm làm bài sửa lỗi sai rất quan trọng