Category: Đại học

CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

      Các chủ điểm Chia thì Từ loại: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, trạng từ, Mạo từ Giới từ Cụm động từ Câu trực tiếp, gián tiếp Câu chủ động, bị động Liên từ Sự hòa hợp giữa S và V Modal verb –...

Continue reading

Cách học hiệu quả để thi đại học

Ôn luyện thi đại học: Phải có mục tiêu và kế hoạch cụ thể! Theo quy luật 90/10, cứ 10 phút bạn bỏ ra để lập kế hoạch thì bạn sẽ tiết kiệm được 90% thời gian hoàn thành và hiệu quả công việc. Phương pháp luyện thi đại...

Continue reading
back to top
You cannot copy content of this page